Wywiady z krajowymi i sektorowymi interesariuszami

Projekt Barmig wszedł w fazę realizacji!

Nasi badacze przeprowadzają wywiady z krajowymi i sektorowymi interesariuszami w pięciu sektorach:

  1. opieka zdrowotna
  2. przemysł metalowy (elektronika lub przemysł motoryzacyjny),
  3. budownictwo,
  4. usługi (handel detaliczny, sprzątanie, gastronomia i zakwaterowanie),
  5. sektor gospodarki cyfrowej.

Wywiady odbywają się w Chorwacji, Czechach, Estonii, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji. Partnerzy projektu UMCS (Polska), IRMO (Chorwacja), UT (Estonia), ZEPSR (Słowacja), CELSI (Czechy, Węgry) przeprowadzają 10-20 wywiadów w odpowiednich krajach w celu zebrania informacji na temat partnerów społecznych (i innych interesariuszy), strategie wobec pracy migrantów i warunków pracy grup szczególnie wrażliwych w badanych sektorach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *