Spotkanie partnerów projektu BARMIG

W dniu 26 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie partnerów biorących udział w projekcie BARMIG. W spotkaniu wzięły udział wszystkie krajowe zespoły za pośrednictwem platformy zoom. W trakcie spotkania poruszone zostały następujące tematy:

  • przegląd literatury – krótka ocena;
  • pierwsze doświadczenia partnerów na podstawie wywiadów;
  • harmonogram i kolejne kroki: główny etap badań i pierwsze projekty raportów krajowych;
  • platforma wywiadów roboczych i rozmówców (dyskusja na temat dobrych respondentów i narzędzia do przeprowadzania wywiadów);
  • dodatkowe zadania w ramach projektu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *