Spotkania członków zespołu Barmig

Nowy rok, nowe działania w projekcie. Nasi badacze spotkali się w dniu 11.01.2021 r. w formie zdalnej.

Pierwsze spotkanie pomiędzy Kierownikiem Projektu dr Dominiką Polkowską, a koordynatorem naukowym dr. Tiborem Meszmannem miało na celu podsumowanie Przeglądu Literatury z poszczególnych krajów oraz zaplanowanie spotkania ze wszystkimi partnerami projektu.

Kolejne spotkanie polskiej części zespołu dotyczyło realizacji Zadania T. 1.3. Planowanie wywiadów z krajowymi interesariuszami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *