Raport z zewnętrznej ewaluacji

Raport z ewaluacji projektu BARMIG napisany przez ewaluatora zewnętrznego:

Nathan Lillie
Professor of Social and Public Policy
Department of Social Sciences and Philosophy
PO 35
40014 University of Jyväskylä
Finland

Raport z zewnętrznej ewaluacji