Raport z Expert Workshop

W dniu 1 lutego 2022 r. Central European Labor Studies Institute (CELSI) zorganizowało warsztaty eksperckie w formie on-line, z udziałem uznanych specjalistów ds. migracji i stosunków przemysłowych.

Celem warsztatu było wskazanie dobrych praktyk w odniesieniu do problemów migrantów oraz możliwych sposobów ich rozwiązania.

W związku z pandemią warsztat został zorganizowany online i zgromadził 60 uczestników, w tym przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców, ale także instytucji i organizacji zajmujących się integracją na rynku pracy pracowników migrujących z krajów trzecich.

Raport z analizą najlepszych praktyk i wnioskami z warsztatu do pobrania poniżej.

Raport z Expert Workshop