Kontakt

Biuro projektu:

Adres:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
pokój 103

e-mail: barmig@poczta.umcs.lublin.pl

tel: +48 81 537 28 24

Kierownik Projektu:
dr Dominika Polkowska
dominika.polkowska@poczta.umcs.lublin.pl