Ostatnia aktywność badawcza w projekcie BARMIG

28 lipca w ramach projektu BARMIG w Lublinie odbyło się dodatkowe seminarium eksperckie „Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy przed i po wybuchu wojny – diagnoza, wyzwania, rekomendacje”. Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z ogromnym napływem Ukraińców w ostatnich miesiącach postanowiliśmy zorganizować spotkanie z lokalnymi przedstawicielami instytucji związanych z rynkiem pracy, realizujących działania na rzecz pracowników migrujących.

Pierwszą częścią spotkania była prezentacja wyników projektu BARMIG oraz komentarz ekspercki do przedstawionych informacji. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja grupowa z ekspertami, którą przeprowadzili dr Karolina Podgórska i dr Andrzej Jekaterynczuk z Zespołu Badań nad Migracjami Instytutu Socjologii, poświęcona bieżącym wydarzeniom związanym z napływem uchodźców z Ukrainy i ich obecność na lokalnym (i krajowym) rynku pracy, a w szczególności wyzwania związane z tymi procesami. Dyskutowaliśmy o strukturze nowej fali migracji, charakterze nowych wyzwań rynku pracy, a także o rekomendacjach dla interesariuszy rynku pracy, aby lepiej radzić sobie z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *