Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance

Nasze koleżanki z polskiego zespołu BARMIG, dr Dominika Polkowska i dr Karolina Podgórska, wzięły udział w 19. Dorocznej Konferencji Sieci IMISCOE Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance, która odbyła się w Oslo w Norwegii.

Przedstawiły wyniki projektu BARMIG podczas sesji, której przewodniczył profesor Rinnus Penninx. Prezentacja nosiła tytuł: Rynek pracy ukraińskich pracowników migrujących w Polsce z perspektywy partnerów społecznych: wyzwania i zagrożenia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *