Social Boundaries of Work

W dniach 19-20 maja 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Social Boundaries of Work” (Społeczne granice pracy). W konferencji brali udział członkowie projektu BARMIG z UMCS, CELSI, IRMO i UT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *