Spotkanie badawcze w Tartu (online)

W dniach 18-19 października 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie badawcze w Tartu w Estonii. Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID19 spotkanie odbyło się w formule online. Celem tego spotkania było podsumowanie wyników badań realizowanych w poszczególnych krajach projektu oraz dyskusja z udziałem ewaluatora prof. Nathana Lillie. Główny nacisk położono na identyfikację wspólnych i rozbieżnych kwestii dotyczących tego, jak partnerzy społeczni w badanych krajach mierzą się z problemami pracy migrantów w różnych sektorach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *