Konferencja naukowa

W dniach 16-18 września dwie badaczki z UMCS – dr Karolina Podgórska i dr Dominika Polkowska wzięły udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk (KBnM PAN) i Uniwersytet Gdański. Przedstawiły wstępne wyniki polskiego studium przypadku. Tytuł prezentacji brzmiał: Rynek pracy migrantów z Ukrainy w Polsce z perspektywy partnerów społecznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *