Spotkanie badawcze w Zagrzebiu (online)

W dniu 2 lipca 2021 r. miało miejsce pierwsze oficjalne spotkanie badawcze projektu BARMIG. Początkowo planowane spotkanie stacjonarne w Zagrzebiu na Chorwacji, w związku z pandemią COVID-19 zostało przeniesione do sieci na platformę ZOOM.

Na spotkaniu partnerzy projektu z UMCS (Polska), UT (Estonia) i IRMO (Chorwacja), ZEPSR (Słowacja) zaprezentowali raporty krajowe obejmujące ich kraj i analizę strategii partnerów społecznych w odniesieniu do pracy migrantów i warunków pracy grup szczególnie wrażliwych w pięciu badanych sektorach. CELSI opracowało i zaprezentowało raport krajowy obejmujący Czechy i Węgry. Przedstawiono również raporty wprowadzające dla Ukrainy i Serbii.

Celem tego spotkania było zidentyfikowanie wspólnych i rozbieżnych kwestii, w jaki sposób partnerzy społeczni w badanych krajach mierzą się z problemem pracy migrantów w różnych sektorach, omówienie pojawiających się tematów do badania porównawczego oraz zaplanowanie pozostałych wywiadów i zebranie danych, jeśli to konieczne , jak również danych do badań podstawowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *